İnsan Kaynakları

İŞE ALINACAK ELEMANDA ARANACAK NİTELİKLER

İşe alınacak elemanlarda aşağıdaki koşullar aranır :

a) İş profilinin gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak,
b) Yüz kızartıcı bir suçtan mahkum olmamak,
c) İş profilinin gerektirdiği asgari öğrenim ve eğitim koşullarına sahip olmak,
d) Kamu haklarından yoksun olmamak, medeni haklara sahip olmak,
e) 18 yaşını bitirmiş ve 50/55 yaşını aşmamış olmak,
f) Referans araştırması sonucu olumlu bulunmak,
g) Muvazzaf askerlik görevini yapmış olmak,
h) Sigara içmiyor olmak,
i) İşin gerektirdiği sağlık durumuna sahip olmak, bedensel ve ruhsal olarak çalışmasında sakınca bulunmamak.

İŞE ALMADA İSTENECEK BELGELER

İşe alınan elemanların aşağıdaki belgeleri tamamlamaları zorunludur;

* Nüfus cüzdan sureti
* Nüfus cüzdan kimlik fotokopisi
* Ehliyet fotokopisi
* İkametgah
* Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
* Sağlık raporu (akciğer röntgenli)
* Adli sicil kaydı
* Kan grubu kartı
* 6 adet fotoğraf
* Sigorta sicil kartı fotokopisi
* Evli ise evlilik cüzdan fotokopisi
* Eşinin kimlik fotokopisi
* Çocuk var ise çocuğunun kimlik fotokopisi
* Emekli ise emeklilik cüzdan fotokopisi